dissabte, 28 de desembre de 2013

Bases del Certamen de Microcontes de les Jornades GastronòmiCS 2014

Certamen de Microcontes GastronòmiCS 2014

Premi JORNADES DE LITERATURA GASTRONÒMICA

Concurs de microcontes gastronòmics en català-valencià-balear. Les persones participants han d’escriure un microconte i acompanyar-lo d’una recepta. Es valorarà el microconte, la singularitat de la proposta culinària i la descripció correcta dels ingredients, temps, quantitats i ordre de preparació perquè persones alienes a la cuina puguen preparar els plats proposats, a més de gaudir de la literatura en format breu.

El certamen es regeix per les bases següents:

1.      Poden participar totes les persones interessades residents a Espanya, amb texts escrits en català-valencià-balear.
2.      Es permet un únic text i recepta per concursant.
3.      La temàtica dels microcontes ha de ser la gastronomia, en totes les variants.
4.      L’extensió del text no ha d’excedir les 10 línies. El treball s’ha d’enviar per correu electrònic, en el COS DEL MISSATGE (sense adjunt), a l’adreça argot1.gastronomics@blogger.com. La recepta ha d’anar davall del microconte amb el nom del plat com a títol. Important: per a comprovar que el text no supera les 10 línies, traslladeu el microconte a un document Word, DIN A4, amb tres centímetres de marge a cada costat i tipus de lletra Arial 12. La recepta pot tindre una extensió màxima de 25 línies (feu servir el mateix mètode de comprovació).
5.      Els texts han d’anar signats i precedits del títol, en l’assumpte s’ha d’indicar «Concurs GastronòmiCS 2014», títol del microconte i autor. La signatura ha de contindre les dades següents: nom i cognoms, nacionalitat, edat, adreça postal i adreça electrònica.
6.      Els treballs rebuts es publiquen, prèvia moderació, en el blog del certamen de microcontes GastronòmiCS (certamendemicrocontesgastronomics.blogspot.com).
7.      El jurat, format per membres de l’organització, seleccionarà un únic guanyador entre els finalistes seleccionats, el qual rebrà com a premi un lot de llibres de cuina, i destacarà les mencions que consideren oportunes. Tots els treballs seleccionats s’inclouran en un llibre recopilatori.
8.      No s’admeten escrits que no complisquen les bases del certamen.
9.      S’ha de revisar l’ortografia abans d’enviar el text. L’autor conserva els drets d’autor sobre la seua obra.
10. El premi es farà saber cap a les acaballes de maig del 2014.
11. El termini de presentació és de l’1 de gener al 23 d'abril del 2014. (Ampliem termini fins el 31 de desembre de 2014)
12. Participar en el concurs suposa acceptar-ne les bases.